Ưu đãi đặc biệt hôm nay!

Liên hệ ngay

BÁNH XÈO XỨ NẪU

Bánh Xèo Mực
Bánh Xèo Mực

Bánh Xèo Mực

$7.99 $10.00

Bánh Xèo Trứng
Bánh Xèo Trứng

Bánh Xèo Trứng

$7.99 $10.00

Bánh Xèo Bò
Bánh Xèo Bò

Bánh Xèo Bò

$7.99 $10.00

Bánh Xèo Tôm Nhảy
Bánh Xèo Tôm Nhảy

Bánh Xèo Tôm Nhảy

$7.99 $10.00

XỨ NẪU QUÁN

Bánh Tai Vạc
Bánh Tai Vạc

Bánh Tai Vạc

$7.99 $10.00

Trứng Vịt Lộn
Trứng Vịt Lộn

Trứng Vịt Lộn

$7.99 $10.00

Ốc Gạo Hút
Ốc Gạo Hút

Ốc Gạo Hút

$7.99 $10.00

Bánh Canh Chả Cá
Bánh Canh Chả Cá

Bánh Canh Chả Cá

$7.99 $10.00

Bánh Cuốn
Bánh Cuốn

Bánh Cuốn

$7.99 $10.00

Bánh Bèo
Bánh Bèo

Bánh Bèo

$7.99 $10.00

NEM, CHẢ, TRÉ

Nem Cây
Nem Cây

Nem Cây

$7.99 $10.00

Nem Tươi
Nem Tươi

Nem Tươi

$7.99 $10.00

Giò Thủ
Giò Thủ

Giò Thủ

$7.99 $10.00

Chả Ram Tôm Đất
Chả Ram Tôm Đất

Chả Ram Tôm Đất

$7.99 $10.00

Tré Bình Định
Tré Bình Định

Tré Bình Định

$7.99 $10.00

Chả Bò
Chả Bò

Chả Bò

$7.99 $10.00

Chả Lụa
Chả Lụa

Chả Lụa

$7.99 $10.00

Nem Chua
Nem Chua

Nem Chua

$7.99 $10.00

MẮM ĐẶC SẢN

Nước Mắm Nhĩ
Nước Mắm Nhĩ

Nước Mắm Nhĩ

$7.99 $10.00

Mắm Ruốc
Mắm Ruốc

Mắm Ruốc

$7.99 $10.00

Mắm Mực
Mắm Mực

Mắm Mực

$7.99 $10.00

Mắm Nêm Cá Cơm
Mắm Nêm Cá Cơm

Mắm Nêm Cá Cơm

$7.99 $10.00

BÁNH ĐẶC SẢN

Bánh Bèo
Bánh Bèo

Bánh Bèo

$7.99 $10.00

Bánh Hỏi
Bánh Hỏi

Bánh Hỏi

$7.99 $10.00

Bánh Xu Xuê
Bánh Xu Xuê

Bánh Xu Xuê

$7.99 $10.00

Bánh Ít Lá Gai
Bánh Ít Lá Gai

Bánh Ít Lá Gai

$7.99 $10.00

Bánh Tráng Mì
Bánh Tráng Mì

Bánh Tráng Mì

$7.99 $10.00

Bánh Tráng Gạo
Bánh Tráng Gạo

Bánh Tráng Gạo

$7.99 $10.00

CÁ, TÔM, MỰC

Mực Hấp
Mực Hấp

Mực Hấp

$7.99 $10.00

Cá Ồ ( Ngừ Ồ )
Cá Ồ ( Ngừ Ồ )

Cá Ồ ( Ngừ Ồ )

$7.99 $10.00

Mực Ngào
Mực Ngào

Mực Ngào

$7.99 $10.00

Tôm Chua
Tôm Chua

Tôm Chua

$7.99 $10.00

ĐẶC SẢN KHÁC

Bột Bánh Canh
Bột Bánh Canh

Bột Bánh Canh

$7.99 $10.00

Tương Ớt
Tương Ớt

Tương Ớt

$7.99 $10.00

Rượu Bàu Đá
Rượu Bàu Đá

Rượu Bàu Đá

$7.99 $10.00

Bột Nhứt Khuấy
Bột Nhứt Khuấy

Bột Nhứt Khuấy

$7.99 $10.00

Lựa chọn nhà bán hàng

Special Offers

get 25% off on first order and also get gift voucher

Gửi thư điện tử